Konsultacje społeczne projektu Strategii Terytorialnej Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy

Wójt Gminy Brzozie ogłasza, że w terminie od dnia 1 lipca do dnia 7 sierpnia 2023 roku prowadzone będą konsultacje społeczne projektu Strategii Terytorialnej Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy w celu zebrania opinii i uwag.

Konsultacje odbywać się będą w formie pisemnej, z wykorzystaniem formularza konsultacji, którego wzór dostępny jest pod treścią artykułu.

Formularz konsultacji składa się w formie pisemnej do Urzędu Gminy Brzozie, Brzozie 50, 87-313 Brzozie, bądź przesyła za pomocą poczty e-mail na adres: ug.brzozie@brzozie.pl.

Projekt Strategii Terytorialnej Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy dostępny zamieszczony jest w dokumentach do pobrania poniżej.

Informacji udziela Referat Inwestycji i Rozwoju, biuro nr 7, tel. 56 49 12 916 w godzinach pracy Urzędu.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf Zarządzenie nr 52_2023 30/06/2023 11:37 14 MB 167
pdf Formularz konsultacji 30/06/2023 11:37 319 KB 154
pdf Podsumowanie konsultacji społecznych projektu Strategii OPPT Brodnicy 20/09/2023 08:02 64 KB 58