Kosmos w Jajkowie

W Szkole Podstawowej w Jajkowie gościło mobilne planetarium. Na sali gimnastycznej “wyrosła” ogromnych rozmiarów kopuła namiotu. Od razu wzbudzała zainteresowanie szkolniaków.

Przez niewielki otwór w czaszy uczniowie wchodzili gęsiego, by zaraz ulokować się dogodnie do oglądania programu o kosmosie. Seans poprzedzony był krótką prelekcją, która osadzona była w podstawie programowej dostosowanej do klasy, która uczestniczyła akurat w programie. Potem już tylko rozlegały się odgłosy zachwytu, zdziwienia i podziwu, a źrenice małych oczu były szeroko rozwarte. Było super!

(wind)