Kurs prawa jazdy kat. B

Kurs prawa jazdy kat. B

W ramach realizacji projektu systemowego pt: Gmina Brzozie dla mieszkańców i z mieszkańcami realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniach od 31.07.2012 r. do 31.10.2012 r. odbył się kurs prawo jazdy kat. B – 60 godzin. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się w Ośrodku Szkolenia Kierowców w Brodnicy na zlecenie  firmy EDUK@TOR z Grudziądza.

Celem kursu było przygotowanie praktyczne i teoretyczne do uzyskania uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym. Kurs zakończony jest państwowym egzaminem wewnętrznym zgodnie z Ustawą prawo o ruchu drogowym.

W kursie uczestniczyły 2 osoby w ramach kontraktu socjalnego. Uczestnicy biorący udział byli bardzo zadowoleni, obecnie oczekują na pozytywny wynik egzaminu.

Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.