Kwalifikacja wojskowa w 2023

OIP

Kwalifikacja wojskowa jest to przedsięwzięcie cykliczne. Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia.

Kwalifikację wojskową przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska w Brodnicy w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego przy ul. Karbowskiej 29 w Brodnicy.

Termin dla Gminy Brzozie ustalony został dla mężczyzn na dzień 17 i 18 maja 2023r. od godziny 8:00, a dla kobiet 2 czerwca 2023r. od godz. 8:00.

Uwaga!

Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej obowiązane są zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:

• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości – w celu okazania go wójtowi lub osobie upoważnionej;

• posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych z ostatnich 12 miesięcy przed dniem stawienia się na kwalifikacji – w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej;

• dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe w celu przedstawienia szefowi wojskowego centrum rekrutacji

Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje:

• stawienie się przed Wójtem Gminy Brzozie (lub osobą upoważnioną) w miejscu i terminie określonym w wezwaniu,

• powiatową komisją lekarską,

• szefem wojskowego centrum rekrutacji

W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z:

1. sprawdzenie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej

2. określenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej

3. wstępne przeznaczenie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form obowiązku obrony oraz przyjęcie wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej

4. wprowadzenie danych do ewidencji lub aktualizacja ewidencji wojskowej i przetwarzanie danych gromadzonych w tej ewidencji

5. przekazywanie informacji i promowanie służby wojskowej

6. wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej

7. nadanie stopnia wojskowego szeregowego i przeniesienie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do pasywnej rezerwy