Lekcja o podatkach w Gimnazjum w Brzoziu

Pracownice Urzędu Skarbowego w Brodnicy przeprowadziły lekcję edukacyjną w zakresie podatków oraz trwającej akcji Weź Paragon.

Pracownice Urzędu Skarbowego w Brodnicy przeprowadziły lekcję edukacyjną w zakresie podatków oraz trwającej akcji Weź Paragon. Były to zajęcia przybliżające uczniom trudne zagadnienia przeprowadzone metodą zabawową.

Na podsumowanie lekcji odbył  się konkurs zakończony nagrodami.

Autor: Joanna Górzewska