List do Rodziców, Opiekunów i Wychowawców z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka