Mały Głęboczek. Kawałek dobrej drogi

Pobocze, rowy, nawierzchnia – łącznie 700 m trasy z Małego Głęboczka w kierunku Wielkiego – poddano pracom remontowym.

Pobocze, rowy, nawierzchnia – łącznie 700 m trasy z Małego Głęboczka w kierunku Wielkiego – poddano pracom remontowym. Niewielki to odcinek, ale znaczący dla całej trasy. Jazda jest bardziej wygodna, co ważniejsze – bardziej bezpieczna. Prace wykonała firma budowy dróg PHU Marder z Makówca pod Lipnem. Całkowity koszt to blisko 65 tys. złotych, w 50 proc. dofinansowano to zadanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Tekst i fot. (wind)