Usługa tłumacza migowego on-line została sfinansowana z projektu pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Brzozie dla osób ze szczególnymi potrzebami” w ramach przedsięwzięcia grantowego pn. „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z Działania 2.18. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.