Mgła

Obraz przedstawia gęstą mgłę

IMGW-PIB OSTRZEGA: MGŁA/1 od 19:00/30.12 do 08:00/31.12.2020 mgła widzialność od 50 do 200 m.