Między Sugajnem a Wielkim Leźnem

Do użytku oddano blisko kilometrowy odcinek nawierzchni na drodze gminnej w gminie Brzozie.

Na gminnej drodze

Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego – Marian Chojnowski oraz Alicja Konopka ze Starostwa Powiatowego w Brodnicy odebrali fragment drogi gminnej na trasie Sugajno – Wielkie Leźno. Powierzchnię jezdni utwardzono asfaltową emulsją i grysami. Dofinansowanie tej inwestycji z Urzędu Marszałkowskiego wyniosło 35 400 zł. Wartość całego zadania to 71 000 zł. Wykonawcą 800 m odcinka była firma PHU Mardar z powiatu lipnowskiego.

Kontynuacja modernizacji tej drogi o kolejne 1,7 km nastąpi najszybciej jak tylko będzie to możliwe. Wniosek o dofinansowane także zostanie złożony.

Tekst i fot. (wind)