Mikołaj w Wielkim Leźnie

Jak co roku do Szkoły w Wielkim Leźnie przyjechał Mikołaj z małym Mikołajkiem, tym razem wizyta była nietypowa, ponieważ przyjechał bryczką zaprzęgniętą w konie.

Jak co roku do Szkoły w Wielkim Leźnie przyjechał Mikołaj z małym Mikołajkiem, tym razem wizyta była nietypowa, ponieważ przyjechał bryczką zaprzęgniętą w konie. Było to możliwe dzięki uprzejmości państwa Michalak. Uczniowie byli bardzo podekscytowani, czekali na Mikołaja na boisku szkolnym aby pomóc nieść worki ze słodyczami. Na spotkanie z Mikołajem przybyły także dzieci, które nie chodzą jeszcze do szkoły.