Mikołajki w szkole Wielkim Leźnie

Do ekscytujących dni w szkole w Wielkim Leźnie z pewnością można zaliczy wizytę Mikołaja.

Do ekscytujących dni w szkole w Wielkim Leźnie z pewnością można zaliczy wizytę Mikołaja. Wszyscy uczniowie wyszli przywitać szacownego gościa, który przyjechał prosto z Laponii saniami. Dzieci zaprowadziły Mikołaja do szkoły i posadziły na honorowym miejscu, wcześniej przygotowanym przez Panią Justynę Domżalską – przewodniczącą Rady Rodziców i jej członków.

Były paczki ze słodyczami, kolędy i wierszyki. Mikołaj rozmawiał z każdym dzieckiem.

Na zakończenie wizyty zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie.

Szczególne podziękowania należą się Państwu Michalak- właścicielom Stajni Leźno oraz Kołom Gospodyń Wielkie Leźno i Małe Leźno za dofinansowanie paczek mikołajkowych.

Do zobaczenia Mikołaju, zapraszamy Cię za rok i dziękujemy za przybycie!