Można już składać wnioski o dodatek węglowy

Garsc wegla

Można już składać wnioski o dodatek węglowy. To 3 tys. zł na jedno gospodarstwo domowe dla osób, dla których głównym źródłem ogrzewania domu lub mieszkania jest węgiel

Jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy

We wniosku należy podać dane wnioskodawcy m.in. imię, nazwisko, PESEL oraz dane dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

Trzeba też wskazać miejsce zamieszkania. Ma to znaczenie, gdyż jednemu gospodarstwu domowemu przysługuje tylko jeden dodatek węglowy. Dlatego jeśli taki wniosek złożą dwie osoby wspólnie zamieszkujące, pieniądze otrzyma ta, która pierwsza o to zawnioskuje. Nie ma natomiast potrzeby wykazywać dochodów swoich ani pozostałych członków rodziny.

Jednak najważniejszymi danymi, które muszą się znaleźć we wniosku jest informacja o źródle ogrzewania na paliwo stałe. Wszystkie podane dane zweryfikuje później GOPS.

We wniosku o dodatek węglowy należy także wskazać numer rachunku bankowego, na który mają zostać przekazane pieniądze.

Formularz wniosku można pobrać tutaj . 

Gdzie i kiedy można składać wnioski

Wnioski o dodatek węglowy należy składać do 30 listopada 2022 r. Natomiast wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski o dodatek węglowy będzie można składać na dwa sposoby:

1) elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP;

2) tradycyjnie (papierowo) – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzoziu pok. nr 5
w godzinach pracy, tj.:

 • w poniedziałki, środy i czwartki w godz. od 7:00 do 15:00,
 • we wtorki w godz. od. 7:00 do 16:00,
 • w piątki od 7:00 do 14:00.

Jeśli wniosek będzie przesyłany drogą elektroniczną, musi być koniecznie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony przy pomocy profilu zaufanego.

Kiedy będą wypłacane pieniądze

Pieniądze będą wypłacone w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Dla kogo dopłaty?

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ogrzewania jest: 

 1. kocioł na paliwo stałe;
 2. kominek;
 3. koza;
 4. piec kaflowy;
 5. ogrzewacz powietrza;
 6. trzon kuchenny;
 7. kuchnia węglowa;
 8. piecokuchnia.

Pieniądze otrzymają ci, którzy palą węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dopłaty jest to, aby urządzenia te były zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Główne źródło ogrzewania musi też być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Komu nie przysługuje dodatek

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf Wniosek o dodatek weglowy 17/08/2022 11:31 236 KB 3461
pdf RODO DW 18/08/2022 07:24 274 KB 3051