Na sesji o szpitalu

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu radni przyjęli m.in. uchwały dotyczące nowej Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej i nowej apteki przy szpitalu.

Poradnia, apteka  – medyczne atuty

Podczas  ostatniej sesji Rady Powiatu radni przyjęli m.in. uchwały dotyczące nowej Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej i nowej apteki  przy szpitalu.

W budżecie Powiatu wydzielono środki na dofinansowanie prac adaptacyjnych przy tworzeniu Powiatowej Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

W ten sposób otwiera się możliwość, że  pacjenci z powiatu brodnickiego będą mogli niebawem korzystać z działającej całą dobę poradni z lekarzami pierwszego kontaktu.

POZ – nocna i świąteczna opieka dla wszystkich ubezpieczonych w NFZ  już działa w szpitalu i kiedy połączona zostanie z nową POZ dzienną- pacjenci, którzy zapiszą się nowej placówki , korzystać będą z pomocy całodobowej.

Dodatkowym atutem szpitala brodnickiego ma być nowa apteka dla pacjentów. Radni Rady Powiatu zdecydowali o wydzierżawieniu w drodze przetargu działki gruntu na terenie szpitala. Na dzierżawionym terenie powstać ma nowy budynek ogólnodostępnej apteki. Grunt pod aptekę  na 8 lat przekazany zostanie inwestorowi , a po tym terminie budynek apteki wraz z wyposażeniem stanie się własnością Powiatu.

(wind)