NABÓR PODOPIECZNYCH GOSPODARSTW OPIEKUŃCZYCH

Potrzebujesz pomocy w wykonywaniu codziennych czynności?

Czujesz się samotny? Chciałbyś brać udział w zajęciach aktywizujących?

Lubisz zwierzęta, spacery i prace na świeżym powietrzu?

Możesz skorzystać z opieki dziennej świadczonej w gospodarstwach opiekuńczych. Gospodarstwo opiekuńcze zapewnia opiekę przez 8 godzin dziennie, 5 dni
w tygodniu, dla grupy ok. 5 osób. Możesz brać udział w zajęciach związanych
z tradycyjnym gospodarstwem rolnym, rękodzielniczych, czytaniu książek, miło spędzać czas na rozmowach z innymi i spacerach. Opiekun pomoże Ci w pełni uczestniczyć w zajęciach i będzie czuwał nad Tobą. W gospodarstwie zjesz obiad i odpoczniesz przy herbacie.

Jeśli chcesz uzyskać bliższe informacje o gospodarstwach w Twoim powiecie i ich ofercie skontaktuj się z doradcą ds. gospodarstw opiekuńczych: Agnieszka Bełcik 723692529

Wypełnij formularze zgłoszeniowe i przekaż je do biura Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Brodnicy ul. Wczasowa 46 lub do biura projektu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie (Minikowo 1, 89-122 Minikowo).

Gospodarstwa opiekuńcze są skierowane do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, osób niesamodzielnych. Informacje o warunkach uczestnictwa uzyskasz
w biurze projektu w Minikowie (tel. 52 386 72 13 i 52 386 72 34, od 7.30 do 15.30).

Gospodarstwa opiekuńcze funkcjonują w ramach projektu „Zielona opieka – gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Lokalną Grupę Działania „Bory Tucholskie”.