Nabór wniosków na utylizację odpadów pochodzących z działalności rolniczej

wniosek, dokument, długopis, kartka papieru

W związku z możliwością uzyskania przez gminę dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie z zakresu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Zbieranie i odzysk lub unieszkodliwienie będą następujące odpady: folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag. W związku z powyższym zainteresowani rolnicy planujący oddać w/w odpady mogą składać wnioski w Urzędzie Gminy Brzozie do dnia 10 grudnia 2019r. Zadanie realizowane będzie w  2020 roku.

Wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Brzozie, Brzozie 50, 87-313 Brzozie pok. nr 7, II piętro i na stronie internetowej: www.brzozie.pl.

Transportem, utylizacją i unieszkodliwieniem w/w odpadów w zgłoszonych lokalizacjach na terenie Gminy zajmie się firma wyłoniona w przetargu/zapytaniu.

Informacji udziela Referat Ochrony Środowiska i Geodezji Urzędu Gminy Brzozie, pok. 7, tel. 56 49 129 16.