Nagrody Marszałka 2018

Wyróżnienie dla Danuty Grzyb

Gala Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyła się  przy słonecznej pogodzie na scenie letniej przy CKK Jordanki w Toruniu. Wśród wyróżnionych jest przedstawicielka Pojezierza Brodnickiego.

To nasze najbardziej prestiżowe wyróżnienia, przyznawane za najwartościowsze dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej i społecznej, profesjonalnej i biznesowej.

Nagrody trafiły jak zwykle w ręce najlepszych z najlepszych – osób i zespołów, które swoją aktywnością, zaangażowaniem i pracą służą rozwojowi regionu. Promujemy w ten sposób twórcze, często nowatorskie przedsięwzięcia, warte naśladowania w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym, a także twórcze i aktywne postawy – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. 

Nagrody i wyróżnienia przyznano w 13 kategoriach. Wśród laureatów są w sumie 22 zasłużone osoby, zespoły i instytucje, wręczono również 38 wyróżnień, a także wyróżnienie specjalne dla Centrum Szkolenia Sił Połączonych (Joint Force Training Centre) w Bydgoszczy za podniesienie rangi województwa kujawsko-pomorskiego jako ważnego ośrodka szkoleniowego w strukturze NATO.

W kategorii działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka wyróżniono Danutę Grzyb –  przewodniczącą  Regionalnej  Rady  Koła Gospodyń  Wiejskich,  społeczniczkę,  animatorkę –  za  organizację  licznych   imprez  kulturalno-oświatowo-rekreacyjnych  dla  mieszkańców  wsi  w  powiecie  brodnickim  i województwie kujawsko-pomorskim.

(wind)
Fot. Nadesłane