Najmłodsi uczą się postaw proekologicznych

Najmłodsi uczą się postaw proekologicznych

Dzieci z wielkim zaangażowaniem zbierały wszystkie śmieci na terenie szkoły jakie udało się im znaleźć.

Kształtowanie postaw proekologicznych jest bardzo ważnym celem edukacji przedszkolnej. Dzięki tej akcji dzieci już w przedszkolu uczą się, że śmieci powinny znajdować się w koszach, a niektóre z nich mogą być przetwarzane i wykorzystane powtórnie.

Autor: Sylwia Konicz

Najmłodsi uczą się postaw proekologicznych