“Najważniejszą umiejętnością człowieka jest umiejętność uczenia się!”

Nauczyciele SP w Brzoziu, Gimnazjum w Brzoziu oraz SP w W. Leźnie wiedzą, iż umiejętność uczenia się jest najważniejsza. Stąd też pracowicie rozpoczęli ferie zimowe, tuż po zakończeniu zajęć lekcyjnych 13 lutego 2015r.

W celu wzbogacenia własnego warsztatu pracy i doskonalenia metod pracy z uczniami, uczestniczyli w warsztacie szkoleniowym na temat “Jak uczyć skutecznie i efektywnie?”.

Młodzież Gimnazjum w Brzoziu również zdaje sobie sprawę z potrzeby uczenia się? W pierwszym tygodniu ferii w ramach zajęć dodatkowych, chętni uczniowie brali udział w zajęciach rozwijających: z jęz. angielskiego, matematyki, informatyki, historii. Mieli również możliwość przeprowadzania doświadczeń fizycznych i uzyskania porad w zakresie doradztwa zawodowego.