Nakręć film o zielonej energii

Do nakręcenia krótkiego amatorskiego filmu na temat wykorzystywania odnawialnych źródeł energii zapraszamy uczniów kujawsko-pomorskich szkół ponadpodstawowych, a także seniorów. Obraz, nakręcony na przykład telefonem komórkowym, nie może być dłuższy niż 3 minuty.

Termin nadsyłania prac do 15 maja, do wygrania tablety, e-booki i kompaktowe aparaty fotograficzne.

Do konkursu mogą stanąć zarówno osoby indywidualne, jak i zespoły. Organizatorzy chcą,  by filmy mówiły o wykorzystywaniu energii z alternatywnych źródeł albo o przedsięwzięciach promujących “zieloną energię”. Do nagrania materiału można wykorzystać na przykład telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamerę cyfrową, można go też zmontować jako prezentację multimedialną. Nagrany na płycie DVD, należy dostarczyć do biura konkursu  – osobiście lub pocztą. Ocena prac będzie dwuetapowa: po wstępnej selekcji której dokona jury, zwycięzców wskażą ostatecznie głosujący w internecie.

– Zależy nam na kreowaniu powszechnej świadomości ekologicznej, a także popularyzacji wśród mieszkańców regionu wiedzy na temat możliwości jakie niesie ze sobą wykorzystywanie energii z alternatywnych źródeł. Taki konkurs to dobra zabawa, a przy okazji powód, by się dowiedzieć czegoś nowego na ten temat – zachęca marszałek Piotr Całbecki.

Konkurs organizują wspólnie Urząd Marszałkowski i Stowarzyszenie Tilia. Jest on elementem szerszego projektu (“Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim”), na który składają się jeszcze między innymi zajęcia dla dzieci i młodzieży, konferencja adresowana do przedstawicieli samorządu lokalnego oraz wystawy promujące oszczędność energii i wykorzystywanie bezpiecznych dla środowiska jej źródeł.

Wszystkie szczegóły na www.naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl Biuro konkursu: Szkoła Leśna na Barbarce, ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń, tel. 56 657 60 85, e-mail: info@naszaenergia-kujawsko-pomorskie.pl

(wind)