Narodowy Dzień Sportu

Z okazji Narodowego Dnia Sportu 14 czerwca 2014r. Urząd Gminy w Brzoziu przygotował szereg bezpłatnych atrakcji sportowych dla młodzieży i dorosłych między innymi pokazowe treningi i turnieje.

Z okazji Narodowego Dnia Sportu 14 czerwca 2014r. Urząd Gminy w Brzoziu przygotował szereg bezpłatnych atrakcji sportowych dla młodzieży i dorosłych między innymi pokazowe treningi i turnieje.

Wszyscy chętni mogli wziąć udział w zajęciach sportowych takich jak: turniej piłki ręcznej, turniej tenisa ziemnego oraz turniej piłki nożnej przygotowanych i prowadzonych przez animatora sportu Jarosława Roszkowskiego. Każdy z uczestników miał możliwość otrzymania miłego upominku.

Gośćmi zaproszonymi na wyżej wymienione zajęcia sportowe byli Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Mirosława Grabowska oraz Wójt Gminy Brzozie Mieczysław Jętczak.