Nauczycielskie święto

Nauczyciele czynni i emerytowani oraz pracownicy niepedagogiczni szkół gminy Brzozie spotkali się w restauracji Kalchem w Brzoziu z okazji Dnia Nauczyciela.

Spotkanie rozpoczęła Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzoziu Dorota Anzel, witając przybyłych gości. Szczególnie powitała Wójta Gminy Brzozie Mieczysława Jętczaka, Przewodniczącego Rady Gminy Kazimierza Leśniewskiego, Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Mirosławę Grabowską oraz Skarbnika Gminy Ewę Piotrowicz.

Wójt w imieniu własnym i gości złożył nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym serdeczne życzenia oraz podziękowania za dotychczasową współpracę. Wręczył Nagrodę Wójta dyrektorom szkół: SP Jajkowo – Iwonie Kowalskiej, SP Brzozie – Dorocie Anzel, SP Wielkie Leźno – Jerzemu Natkowskiemu oraz p.o. dyrektora Gimnazjum w Brzoziu – Marzenie Pucek. Wspomniał również o niedawno zmarłym Dyrektorze Gimnazjum w Brzoziu Januszu Kaszyńskim. W imieniu nagrodzonych podziękowała za dobrą współpracę Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jajkowie Iwona Kowalska. Wójtowi życzyła zdrowia i udanej emerytury. Następnie dyrektorzy szkół nagrodzili swoich nauczycieli. Skierowali również ciepłe słowa do emerytów, którzy licznie przybyli na spotkanie. W miłej atmosferze, której sprzyjał smaczny posiłek przygotowany przez pracowników Kalchemu, czas miał szybko i przyjemnie.

(wind)