Nietypowa lekcja informatyki – uczniowie prowadzą lekcje

„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”

Wielokrotnie nauczyciele zadają sobie pytanie: Jak zaangażować uczniów w proces uczenia? Jak to zrobić? Próbą odpowiedzi na to pytanie jest pomysł odwrócenia ról nauczyciel – uczeń, a mianowicie powierzenie uczniom prowadzenie zajęć.

W Szkole Podstawowej w Wielkim Leźnie na lekcji informatyki nauczali dość nietypowi nauczyciele – Magda, Ewa, Kuba, Dominik – uczniowie szóstej klasy naszej szkoły.

Uczniowie przygotowali wiele ciekawych, popularnych i lubianych stron internetowych, podyskutowaliśmy jak nowe technologie zmieniają świat.

Metoda „ uczymy innych” polega na bezpośrednim zaangażowaniu uczniów w planowanie, przygotowanie i prowadzenie lekcji. Jej zaletą jest to, że pozwala zaangażować uczniów, którzy wchodząc w rolę uczącego, mogą podzielić się swoimi umiejętnościami i wiedzą z innymi.

Korzyści z zastosowania tej metody są obustronne – zarówno uczą się uczniowie postawieni w roli nauczyciela, jak i odbiorcy. Uczenie innych pozwala na utrwalenie posiadanych wiadomości i umiejętności oraz na rozwój nowych umiejętności, wymaga kreatywności, otwartości od uczniów.

Postawieni w roli ekspertów uczniowie, poczuli odpowiedzialność nie tylko za swoje uczenie się, ale również za innych!!!

Joanna Górzewska