Nocny turniej unihokeja

W dniu 24 października 2014r. nauczyciele wychowania fizycznego z Gimnazjum w Brzoziu – A. Fiszer, R. Fiszer, T. Warmiński zorganizowali i przeprowadzili dla uczniów turniej unihokeja pt. “SZUKAMY TALENTÓW” w ramach akcji promującej zdrowy i aktywny styl życia realizowany przy współpracy z Gminną Komisją do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

“Szukamy talentów”

Dzięki uprzejmości Dyrekcji SP w Brzoziu Pani Doroty Anzel rozgrywki odbyły się w sali gimnastycznej tamtejszej szkoły. Impreza rozpoczęła się o godzinie 18:00, a zakończyła o 23:00  – stąd nazwa  “NOCNY TURNIEJ UNIHOKEJA”. Rywalizacja drużynowa została poprzedzona treningiem, podczas którego zawodnicy doskonalili umiejętności techniczne i taktyczne unihokeja.  Następnie rozegrano turniej według systemu – “każdy z każdym”. Uczniowie zaprezentowali wysoki poziom gry i pokazali umiejętność współpracy w zespole. Podczas turnieju panowała miła atmosfera, która z pewnością wpłynęła na integrację uczniów naszej szkoły.

Autor: Agnieszka Fiszer