Informacja

Szczepionkobus w Gminie Brzozie

Informujemy, że dnia 2 listopada 2021 r. (wtorek) w na terenie Gminy Brzozie będzie można zaszczepić się przeciw COVID-19 w Mobilnym Punkcie Szczepień:
  • 9:00 – 11:00 Brzozie (plac przed UG w Brzoziu)
  • 12:00 – 14:00 Jajkowo (plac przy Szkole Podstawowej/Samorządowym Żłobku “Brzozowy Gaik”)
  • 15:00 – 17:00 Wielkie Leźno (plac przy Szkole Podstawowej).
Szczepienia wykonywane będą bez konieczności wcześniejszej rejestracji.
Dostępne szczepionki dwudawkowa – Pfizer i jednorazowa Johnson.
Szczepienia dostępne dla osób powyżej 16 roku życia.

Konkurs na najlepsze upamiętnienie w 2021 r. Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie sołectwa z terenu naszego województwa, które zorganizują u siebie upamiętnienie 11 listopada. Oceniane będą: opis upamiętnienia, a także jego dokumentacja fotograficzna i/lub filmowa. Nagrodą dla laureatów jest wycieczka autokarowa dla społeczności sołectwa do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Termin składania zgłoszeń mija 22 listopada 2021 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich sołtysów i rady sołeckie naszego województwa do udziału w konkursie. Szczegóły konkursu zawiera załączony Regulamin.

Źródło: Sekretariat Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Konkurs Rolnik Pomorza i Kujaw 2021

Centrum Organizacji Imprez C.O.I. ul. Jana III Sobieskiego 1, 85-060 Bydgoszcz ogłasza konkurs „Rolnik Pomorza i Kujaw 2021”.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu *15 stycznia 2022r. w   Filharmonii Pomorskiej im.  I.J. Paderewskiego  w  Bydgoszczy.

Celem naszego konkursu  jest popularyzacja  rolników regionu kujawsko-pomorskiego, ich osiągnięć zawodowych, społecznych. Zaprezentowanie  ich zaradności, gospodarności i szczególnego przywiązania  do tradycji rolniczych i  regionu.

Konkurs „Rolnik Pomorza i Kujaw 2021” odbywa się pod honorowym patronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Kartę  zgłoszeniową i  kartę  informacyjną  należy przesłać na adres Biura Konkursu w terminie  do dnia  15.11.2021 r.

Wyniki badania ankietowego nt. popularności rolnictwa precyzyjnego w polskich gospodarstwach rolnych – Raport Polskiej Fundacji Przemysłu Kosmicznego

W związku z dynamicznie rozwijającym się sektorem technologii kosmicznych wykorzystywanych w rolnictwie oraz w obliczu wzmożonej aktywności naszych zachodnich sąsiadów w zakresie wykorzystania tych technologii, Polska Fundacja Przemysłu Kosmicznego przygotowała raport dotyczący popularności rolnictwa precyzyjnego w polskich gospodarstwach rolnych.

Według wyników badania 34,3 % rolników orientuje się czym jest rolnictwo precyzyjne. Dla porównania przeszło 82 % gospodarstw rolnych w Niemczech korzysta z najnowszych technologii lub aplikacji cyfrowych, takich jak wykorzystanie narzędzi satelitarnych. Nasze polskie dane są niepokojące.

Mając na uwadze niską świadomość polskich rolników w tym temacie oraz fakt, że ponad połowa rolników w Polsce jest zainteresowana zdobyciem wiedzy w zakresie rolnictwa precyzyjnego, Polska Fundacja Przemysłu Kosmicznego podejmie starania, aby upowszechnić wiedzę o rolnictwie precyzyjnym na polskiej wsi.

W celu dostarczenia rolnikom wiedzy dotyczącej rolnictwa precyzyjnego na odpowiednim poziomie Polska Fundacja Przemysłu Kosmicznego postanowiła rozpocząć prace nad programem certyfikacji dla firm szkoleniowych.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Raportu.

Mieszkańcu – śpiesz się spisać – pozostało mało czasu!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Brzozie, przypominamy o obowiązku spisania się w Narodowym Spisie Powszechnym.
Jest to obowiązek każdego obywatela RP. Spis kończy się 30.09.2021r. Zostało bardzo mało czasu.

W celu ułatwienia spisania się w Narodowym Spisie Powszechnym, Gminne Biuro Spisowe w Brzoziu
organizuje w dniu 25.09.2021r (sobota) w godz. 18:00-21:00 dyżur rachmistrza – miejsce: UG Brzozie, sala nr 11.

XXXI OLIMPIADA WIEDZY ROLNICZEJ

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W XXXI OLIMPIADZIE WIEDZY ROLNICZEJ

Olimpiada przeznaczona jest dla rolników w wieku od 18 do 40 lat. W olimpiadzie mogą wziąć udział właściciele gospodarstw rolnych oraz osoby gospodarujące z rodzicami, posiadający grunty rolne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Mogą startować rolnicy prowadzący własną, dodatkową działalność w ramach gospodarstwa. Nie mogą natomiast startować w olimpiadzie osoby pracujące dodatkowo poza gospodarstwem oraz uczniowie szkół i uczelni dziennych. Mogą w niej również startować ubiegłoroczni zwycięzcy powiatowych olimpiad. Olimpiada odbywa się w dwóch etapach: eliminacje powiatowe i finał wojewódzki.

Eliminacje powiatowe:

Miejsce: Urząd Gminy w Brzoziu

Kiedy: 1 października 2021 r. godz. 10.00

Szczegóły i zapisy u specjalistów w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego – tel. +48 56 49 836 53 i na ww.kpodr.pl 


Finał wojewódzki  – 8 października 2021

Miejsce: Minikowo (Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego)
godz. 8.00-13.30

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja realizowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

PROGRAM

WOJEWÓDZKIEGO FINAŁU XXXI OLIMPIADY WIEDZY ROLNICZEJ

    8.00 – 9.00     Rejestracja uczestników

  9.00 – 10.00     Eliminacje pisemne – test

10.00 – 10.30     Praca komisji konkursowej

10.00 – 11.30     Czym jest i jakie Europejski Zielony Ład ma znaczenie dla rolnika

                        – dr Ryszard Zarudzki, dyrektor KPODR w Minikowie

11.30 – 12.00     Przerwa kawowa

12.00 – 13.00     Finał ustny Olimpiady

13.00 – 13.30     Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

13.30                Obiad

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody!