“Czyste Powietrze” – zaproszenie na spotkanie informacyjne

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjnego programu “Czyste Powietrze”  zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy zainteresowanych dofinansowaniem w ramach Programu “Czyste Powietrze” na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 30 marca 2022 r. o godzinie 14.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brzozie.

Dofinansowanie w ramach Programu “Czyste Powietrze” można uzyskać na:

  • wymianę źródła ciepła,
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • stolarkę drzwiową i okienną,
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu, podczas którego przedstawione zostaną założenia Programu, rodzaje przedsięwzięć oraz warunki dofinansowania ,jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjnego programu “Czyste Powietrze” czynny jest od poniedziałku do piątku w 2 ostatnich godzinach pracy Urzędu, telefon – 56 4912917