Rusza program dofinansowania do zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich z terenu Gminy Brzozie

Informujemy, że Gmina Brzozie uruchomiła program dofinansowania do zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich.

Dofinansowanie przysługuje właścicielom zwierząt zamieszkującym na stałe na terenie gminy Brzozie. Wartość dofinansowania wynosi 50% kosztów zabiegu, ale nie więcej niż 100 zł brutto, na jedno zwierzę. Właściciel zwierzęcia może otrzymać dofinansowanie na zabieg sterylizacji/kastracji psa/kota w ilości maksymalnie dwóch sztuk zwierząt rocznie.

Zabiegi można wykonać w Gabinecie Weterynaryjnym „Na Wiejskiej” lek. wet. Marcin Marciniak z siedzibą przy ul. Wiejska 15, 87-300 Brodnica, z którą Gmina ma podpisaną umowę.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest pozytywne rozpatrzenie wniosku przez Wójta Gminy Brzozie oraz łączne spełnienie poniższych warunków:

  1. należy złożyć wniosek na druku stanowiącym załącznik do regulaminu;
  2. właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do okazania dowodu tożsamości, książeczki zdrowia zwierzęcia, rodowodu lub paszportu bądź innego dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia;
  3. właściciel psa/suki zobowiązany jest przedstawić ważne zaświadczenie o zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie.

Termin składania wniosków: od 16 maja 2022 r. do 31 października 2022 r. lub do dnia ogłoszenia o zakończeniu akcji.

Ilość środków przeznaczonych na ten cel jest ograniczona, w związku z tym decyduje kolejność zgłoszeń.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Brzozie, pok. nr 7.

Dofinansowanie udzielane jest na podstawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brzozie w 2022 roku przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/204/2022 Rady Gminy Brzozie z dnia 2 marca 2022 r.

Zasady udzielania dofinansowania określa Zarządzenie Nr 23/2022 Wójta Gminy Brzozie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dofinansowania z budżetu Gminy Brzozie do zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich oraz zasad sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących z ternu Gminy Brzozie.

Szczegółowe informacje: Urząd Gminy Brzozie, pok. nr 7, tel. 56 49 129 17

ZABIEG CENA ZABIEGU BRUTTO DOFINANSOWANIE
Sterylizacja kotki 140 zł 70 zł
Kastracja kota 60 zł 30 zł
Sterylizacja suki:

Do 10 kg

11-25 kg

Powyżej 25 kg

   
200 zł 100 zł
300 zł 100 zł
400 zł 100 zł
Kastracja psa:

Do 10 kg

11-25 kg

Powyżej 25 kg

   
100 zł 50 zł
150 zł 75 zł
200 zł 100 zł

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
doc Formularz wniosku o dofinansowanie kastracji i sterylizacji psów i kotów właścicielskich 10/05/2022 11:18 20 KB 1562
pdf Plakat 2022-dofinansowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów 10/05/2022 11:23 2 MB 1184