GOPS. Oferta pracy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko  pracownika socjalnego. Szczegółowe informacje na stronie: http://gopsbrzozie.pl