Informacja dla mieszkańców Wielkiego Głęboczka od nr budynku 82 do 151

Uwaga mieszkańcy Wielkiego Głęboczka od nr budynku 82 do 151, gdzie obecnie odbywa się remont drogi – ze względu na dalsze utrudnienia dojazdu do posesji poszczególnych mieszkańców Wielkiego Głęboczka, który związany jest z remontem drogi, mieszkańcy proszeni są o wyrzucenie odpadów zmieszanych do kontenerów, które podstawione są przy działkach gminnych (w pobliżu budynku 151) i drodze do Małego Głęboczka.

Informacja
Informacja