Konferencja „Innowacyjne narzędzia ICT do planowania rozwoju gospodarstw szansą na wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w dwudniowej konferencji pn. „Innowacyjne narzędzia ICT do planowania rozwoju gospodarstw szansą na wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa”, organizowanej we współpracy z Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego (PZPBM) w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Celem konferencji jest upowszechnienie informacji o innowacyjnych rozwiązaniach teleinformatycznych wspierających produkcję rolniczą. Ideą konferencji jest przede wszystkim zwiększenie poziomu wiedzy dotyczącej innowacyjnych metod zarządzania produkcją rolniczą, w tym roślinną i zwierzęcą, przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych, zarówno tych obecnie dostępnych na polskim rynku, oraz takich, które funkcjonują w fazie prototypu lub pilotażu. Wydarzenie będzie również doskonałym miejscem do prowadzenia dyskusji w zakresie rozwoju narzędzi informatycznych wspierających produkcję rolniczą, dostępności do informacji o tej produkcji zbieranych w wielu systemach i bazach danych oraz integracji takich danych wraz udostępnieniem rolnikowi.

Wydarzenie odbędzie się w formie prelekcji wraz sesjami tematycznymi moderowanymi przez ekspertów wg poniższych kategorii:

  • IT w produkcji roślinnej (rolnictwo precyzyjne, drony, zobrazowania satelitarne)- 
  • IT w produkcji zwierzęcej (sensory douszne, monitoring behawioru, czujniki mikroklimatu)
  • IT wspomagające zrównoważoną produkcję (kalkulatory emisyjności, monitoring zasobów, optymalizacja środków produkcji)
  • Internet rzeczy w ekosystemie dostaw żywności (traceability, blockchain)
  • Integracja systemów informatycznych oraz transfer danych
  • IT w ekonomice i finansach (systemy zarządzania produkcją rolniczą)

W trakcie wydarzenia zostaną zaprezentowane również Grupy Operacyjne EPI realizujące w ramach działania „Współpraca” innowacyjne projekty mające na celu opracowanie i wdrożenie rozwiązań IT wpływających pozytywnie na  rozwój produkcji rolniczej.

Dodatkowo podczas konferencji prowadzone będą konsultacje świadczone przez krajowych brokerów innowacji z zakresu działania „Współpraca” oraz wsparcia dla tworzących się Grup Operacyjnych EPI.

Do uczestnictwa w konferencji  zapraszamy w szczególności rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli Grup Operacyjnych EPI, doradztwa rolniczego, nauki i administracji publicznej oraz osoby zainteresowane tematyką wydarzenia.

Dla uczestników reprezentujących konkretne narzędzie IT przygotowaliśmy do dyspozycji  powierzchnię wystawienniczą, dzięki której będzie możliwość promocji danego i rozwiązania (wdrożonego lub będącego w fazie pilotażu), Zachęcamy do przywiezienia ze sobą ulotek, rollupów bądź innych materiałów informacyjno-promocyjnych. Ponadto w trakcie konferencji prezentowany będzie materiał filmowy promujący innowacyjne rozwiązania IT reprezentowane przez uczestników wydarzenia. Informację o chęci skorzystania z możliwości promocji prosimy zgłaszać mailowo poprzez  wypełnioną kartą informacyjną.

Licząc na Państwa uczestnictwo w tym wyjątkowym wydarzeniu, w załączeniu przekazujemy: kartę zgłoszenia uczestnictwa, ramowy program konferencji, kartę informacyjną oraz informacje organizacyjne, tak aby mogli Państwo w pełni i komfortowo wziąć w nim udział.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z:

  • Iwona Ryć – tel. 22 274 23 20

Informacje organizacyjne

Konferencja pn. „Innowacyjne narzędzia ICT do planowania rozwoju gospodarstw szansą na wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa”, odbędzie się w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2021 w Warszawie.

Dokładne miejsce realizacji wydarzenia zostanie podane do Państwa wiadomości po zakończonej procedurze przetargowej.

W przypadku gdy sytuacja związana z epidemią wirusa Sars-COV-2 nie pozwoli na organizację konferencji w powyższym terminie, odbędzie się ona w pierwszym możliwym do zrealizowania terminie, o który poinformujemy Państwa z wyprzedzeniem.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator zapewnia nocleg w pokojach 1-osobowych oraz wyżywienie, zgodnie z harmonogramem wydarzenia, a także miejsca parkingowe dla uczestników konferencji.

Zainteresowanych uczestnictwem w wydarzeniu prosimy o przesłanie wypełnionych i podpisanych skanów formularzy karty zgłoszenia uczestnictwa oraz w przypadku chęci skorzystania z promocji konkretnego rozwiązania IT również karty informacyjnej  na adres mailowy sir@cdr.gov.pl w terminie do 19  listopada 2021 r.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, o uczestnictwie w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone mailowo. W przypadku, gdy zgłaszający nie otrzyma ww. potwierdzenia, będzie to oznaczało, że zgłoszenie nie wpłynęło na wskazaną wyżej skrzynkę mailową. Konferencja planowana jest na 70  osób. O zakwalifikowaniu się na listę uczestników zostaną Państwo poinformowani telefonicznie lub mailowo, po  22 listopada br.

Zapraszamy do udziału!

Z poważaniem,

Iwona Ryć
Zespół Innowacji w Rolnictwie ds. obsługi SIR

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf Ramowy program Konferencja ICT 30.11-01.12.2021 15/11/2021 14:25 246 KB 1433
doc Karta zgłoszenia uczestnictwa 30.11-01.12.2021 Warszawa 15/11/2021 14:25 111 KB 1384
doc Karta informacyjna 15/11/2021 14:25 362 KB 1365