KONSULTACJE „Rocznego programu współpracy Gminy Brzozie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023″

Więcej informacji: https://gm-brzozie.rbip.mojregion.info/konsultacje-rocznego-programu-wspolpracy-gminy-brzozie-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-rok-2023/