Mikrodotacje są dla Ciebie!

obraz 2022 01 25 140509
Projekt Inicjuj z FIO 3.0 dofinansowany z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego ze środków Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030

Jesteście organizacją pozarządową i chcecie rozwinąć skrzydła?
Macie pomysł jak ze znajomymi zagospodarować czas wolny?

Mikrodotacje są dla Ciebie!

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica wraz z Stowarzyszeniem Kujawsko-
Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK realizuje projekt „Inicjuj z FIO 3.0”,
w ramach którego przyznawane będą mikrodotacje na oddolne działania mieszkańców
województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to kontynuacja programu grantowego realizowanego od
2014 roku. W ramach „Inicjuj z FIO 3.0” w 2022 roku przewidywany jest jeden konkurs.

W ramach projektu przyznawane będą mikrodotacje:

> do wysokości 10 000 zł na rozwój organizacji dla:

  • młode organizacje pozarządowe – działające nie dłużej niż 60 miesięcy

> do wysokości 5 000 zł na działanie ze sfer pożytku publicznego dla:

  • grupy nieformalne – składające się z min. 3 osób, realizujących działania społecznie
    użyteczne
  • grupy samopomocowe – sąsiedzkie, osiedlowe itp.

Dotację można przeznaczyć m.in. na realizację działań w każdej ze sfer pożytku publicznego,
sprzęt związany z obszarem działań młodej organizacji pozarządowej, podniesienie kwalifikacji
pracowników/wolontariuszy organizacji, opracowanie merytorycznych planów rozwoju, adaptację
lokalu.

Przyjdź na spotkanie i dowiedz się więcej!

Ogłoszenie konkursu i nabór wniosków: 20.01.2022 – 13.02.2022

Dokumentacja konkursowa dostępną będzie na stronie internetowej www.trgp.org.pl

Spotkanie informacyjno-promocyjne dla powiatu brodnickiego odbędzie się dnia 02.02.2022 r.
(środa), Dom Harcerza w Brodnicy ul. Nad Drwęcą 30, sala konferencyjna, godz. 10:00.

Zgłoszenia przyjmowane będą pod adresem trgp@trgp.org.pl lub pod numerem telefonu
726-088-405. W treści zgłoszenia proszę podać: imię i nazwisko, numer telefonu, datę i miejsce
spotkania oraz nazwę reprezentowanej organizacji pozarządowej/grupy nieformalnej lub
samopomocowej.