Nabór wniosków do programu „Gmina Brzozie łapie deszcz” zawieszony

Uprzejmie informujemy, że z dniem 24 czerwca 2021 r. zawieszamy nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania pod nazwą „Gmina Brzozie łapie deszcz”, który został ogłoszony w dniu 22 czerwca 2022 r. Nabór zamykamy ze względu na limit liczby wnioskodawców.