PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU WMIOSKÓW NA USUNIĘCIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2022 ROKU

Informujemy, że nabór zostaje przedłużony do 04.07.2022 r.

Formularze wniosków znajdują się na BIP oraz na stronie www.brzozie.pl w zakładce dokumenty do pobrania.

Kontakt: Urząd Gminy Brzozie, pok. Nr 7, tel. 56 4912917