Spotkanie informacyjne dotyczące pozyskiwania funduszy na działalność organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie Tłok zaprasza organizacje pozarządowe, w tym także stowarzyszenia zwykłe, OSP, sołtysów i grupy nieformalne na spotkanie informacyjne dotyczące pozyskiwania funduszy na działalność.

Na spotkaniu zostaną omówione możliwości pozyskania dofinasowania w ramach:

  • Mikrograntów do 5000 zł przyznawanych na rozpoczęcie prowadzenia
    działalności odpłatnej pożytku publicznego,
  • dotacji na utworzenie miejsc pracy,
  • źródeł publicznych,
  • możliwości wsparcia i współpracy z OWES Tłok.

Omówione zostaną także nowe obowiązki organizacji, które weszły w życie
31 października tego roku (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych).

Spotkanie odbędzie się 26.11.2021 r., o godz. 13.30 w Urzędzie Gminy Brzozie, sala nr 11.

Zapraszamy serdecznie.