Stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023

I N F O R M A C J A

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu informuje

że, wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok

szkolny 2022/2023 przyjmowane będą w dniach od 01.09.2022

roku do 15.09.2022 roku w pokoju nr 5. Termin 15 września,

zgodnie z ustawą  o systemie oświaty, jest ostateczny. Do wniosku

należy dołączyć dochody netto wszystkich członków rodziny z miesiąca

poprzedzającego złożenie  wniosku tj. sierpnia 2022 r.