Urząd Pracy. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje, ze dysponuje środkami na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brodnickim (V)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Uczestnikami projektu mogą być osoby młode w wieku 18 – 29 lat pozostające bez pracy, w tym z niepełnosprawnościami, zrejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy jako osoby bezrobotne.
Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania i spełniające ww. kryteria prosimy o kontakt ze swoim doradcą klienta. Przed uzyskaniem dotacji niezbędne będzie ukończenie szkolenia z zakresu „ABC przedsiębiorczości.”