Urząd Pracy. Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje, że dysponuje środkami na formę wsparcia dla osób bezrobotnych w postaci bonu na zasiedlenie. Bon na zasiedlenie może otrzymać osoba bezrobotna w wieku 18-29 lat, zarejestrowana w PUP w Brodnicy.

Bon na zasiedlenie współfinansowany jest z projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brodnickim (V)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt zakłada udzielenie wsparcia w szczególności osobom: z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych, które nie uczestniczą w szkoleniu i kształceniu, kobietom.

W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz wymaganych dokumentów należy skontaktować się z doradcą zawodowym w tut. Urzędzie (pok. 10).
Prosimy o zapoznanie się z Zasadami przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy bonu na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brodnickim (V)”, które dostępne są zakładce Dokumenty do pobrania.