Wykaz podmiotów udzielających świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej na terenie pow. brodnickiego

W wykazie wskazano również placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (w których pomocy można uzyskać w dni powszednie po godzinie 18:00, w soboty, niedziele i święta) oraz placówki realizujące Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19.

Jedocześnie uprzejmie informuję, że wszystkie placówki mające umowę z NFZ –  gdy trafi do nich pacjent – obywatel z Ukrainy:

  1. nie powinni odmawiać mu pomocy,
  2. nie powinni odsyłać pacjenta do innego świadczeniodawcy,
  3. nie powinni domagać się od niego zapłaty za udzielone świadczenia i nie powinni wystawiać za nie faktur,
  4. powinni ewidencjonować odrębnie każdy przypadek udzielenia pomocy obywatelowi Ukrainy na podstawie danych z paszportu i/lub z innego dokumentu podróży albo z zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP.

Dotyczy to obywateli Ukrainy, którzy posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Procedowane obecnie przepisy umożliwiające rozliczenie świadczeń medycznych udzielonych uchodźcom z Ukrainy obejmą placówki medyczne, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zmiany w prawie będą obowiązywały z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 roku. Zasady udzielania świadczeń medycznych dla obywateli Ukrainy oraz ich rozliczania będą identyczne, jak w przypadku polskich pacjentów. Obywatele Ukrainy będą posiadać dodatkowy tytuł uprawniający do świadczeń zdrowotnych w Polsce. Sprawozdawanie i rozliczanie z OW NFZ świadczeń zdrowotnych udzielonych obywatelom Ukrainy w ramach umów z NFZ, będzie możliwe niezwłocznie po uchwaleniu spec-ustawy i określeniu szczegółowych rozwiązań rozliczeniowych.

Dodatkowo cały czas dostępne są 2 infolinie, które mogą służyć Państwu wsparciem:

TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU – 800 137 200 – pomoc medyczna po godzinach pracy POZ

Dzwoniąc pod bezpłatny numer 800 137 200 obywatel Ukrainy, który przybył do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, uzyska konsultację lekarską w ojczystym języku. Dzięki ukraińskiej linii konsultacyjnej TPK, wszyscy przyjeżdżający obecnie do Polski obywatele Ukrainy, którzy chcą skonsultować swój stan zdrowia mogą bez przeszkód to zrobić z każdego miejsca, w którym się znaleźli. Numer TPK jest bezpłatny, a konsultacji udzielają profesjonalni pracownicy medyczni. Teleplatforma Pierwszego Kontaktu jest dostępna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18:00 do 8:00 rano następnego dnia oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta.  Z konsultacji można też skorzystać przez formularz kontaktowy na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/zdrowie/tpk  Formularz jest dostępny w języku ukraińskim.

 

TELEFONICZNA INFORMACJA PACJENTA 800 190 590

Całodobowo, przez 7 dni w tygodniu, także w dni wolne, weekendy i święta  dostępna jest infolinia NFZ: 800 190 590. Wzmacniamy obsadę infolinii o dodatkowe osoby posługujące się językami polskim i ukraińskim. Połączenie jest bezpłatne. Infolinia pracuje całą dobę, przez 7 dni w tygodniu, także w święta. Konsultanci udzielają informacji w kilku językach: polskim, ukraińskim, angielskim. https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/infolinia-nfz-takze-w-jezyku-ukrainskim,8153.html

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
xls Wykaz podmiotów udzielających świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej na terenie pow. brodnickiego 11/03/2022 14:02 12 KB 1128