Wyniki badania ankietowego nt. popularności rolnictwa precyzyjnego w polskich gospodarstwach rolnych – Raport Polskiej Fundacji Przemysłu Kosmicznego

W związku z dynamicznie rozwijającym się sektorem technologii kosmicznych wykorzystywanych w rolnictwie oraz w obliczu wzmożonej aktywności naszych zachodnich sąsiadów w zakresie wykorzystania tych technologii, Polska Fundacja Przemysłu Kosmicznego przygotowała raport dotyczący popularności rolnictwa precyzyjnego w polskich gospodarstwach rolnych.

Według wyników badania 34,3 % rolników orientuje się czym jest rolnictwo precyzyjne. Dla porównania przeszło 82 % gospodarstw rolnych w Niemczech korzysta z najnowszych technologii lub aplikacji cyfrowych, takich jak wykorzystanie narzędzi satelitarnych. Nasze polskie dane są niepokojące.

Mając na uwadze niską świadomość polskich rolników w tym temacie oraz fakt, że ponad połowa rolników w Polsce jest zainteresowana zdobyciem wiedzy w zakresie rolnictwa precyzyjnego, Polska Fundacja Przemysłu Kosmicznego podejmie starania, aby upowszechnić wiedzę o rolnictwie precyzyjnym na polskiej wsi.

W celu dostarczenia rolnikom wiedzy dotyczącej rolnictwa precyzyjnego na odpowiednim poziomie Polska Fundacja Przemysłu Kosmicznego postanowiła rozpocząć prace nad programem certyfikacji dla firm szkoleniowych.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Raportu.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf Rolnictwo precyzyjne w Polsce 04/10/2021 12:39 24 MB 1580