XXXI OLIMPIADA WIEDZY ROLNICZEJ

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W XXXI OLIMPIADZIE WIEDZY ROLNICZEJ

Olimpiada przeznaczona jest dla rolników w wieku od 18 do 40 lat. W olimpiadzie mogą wziąć udział właściciele gospodarstw rolnych oraz osoby gospodarujące z rodzicami, posiadający grunty rolne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Mogą startować rolnicy prowadzący własną, dodatkową działalność w ramach gospodarstwa. Nie mogą natomiast startować w olimpiadzie osoby pracujące dodatkowo poza gospodarstwem oraz uczniowie szkół i uczelni dziennych. Mogą w niej również startować ubiegłoroczni zwycięzcy powiatowych olimpiad. Olimpiada odbywa się w dwóch etapach: eliminacje powiatowe i finał wojewódzki.

Eliminacje powiatowe:

Miejsce: Urząd Gminy w Brzoziu

Kiedy: 1 października 2021 r. godz. 10.00

Szczegóły i zapisy u specjalistów w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego – tel. +48 56 49 836 53 i na ww.kpodr.pl 


Finał wojewódzki  – 8 października 2021

Miejsce: Minikowo (Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego)
godz. 8.00-13.30

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja realizowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

PROGRAM

WOJEWÓDZKIEGO FINAŁU XXXI OLIMPIADY WIEDZY ROLNICZEJ

    8.00 – 9.00     Rejestracja uczestników

  9.00 – 10.00     Eliminacje pisemne – test

10.00 – 10.30     Praca komisji konkursowej

10.00 – 11.30     Czym jest i jakie Europejski Zielony Ład ma znaczenie dla rolnika

                        – dr Ryszard Zarudzki, dyrektor KPODR w Minikowie

11.30 – 12.00     Przerwa kawowa

12.00 – 13.00     Finał ustny Olimpiady

13.00 – 13.30     Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

13.30                Obiad

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody!