Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Brzozie z dnia 31 marca 2022 roku od  01 maja 2022 roku będą obowiązywać nowe miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata za śmieci):

  • za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny – 28,00 miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość;
  • za niewypełnienie obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny obowiązuje podwyższona stawka – 56,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zwolnienie z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,00 zł miesięcznej opłaty od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Zmiana stawki za smieci odpady
Zmiana stawki za smieci odpady