Nowe miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

IMG 3147

Miło nam poinformować, że Gmina Brzozie zrealizowała kolejne zadanie w ramach projektu dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Brzozie dla osób ze szczególnymi potrzebami”.

Przy budynku pod adresem Brzozie 51C powstały trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz ciąg pieszy, co poprawiło dostępność architektoniczną obiektu.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Brzozie w obszarach dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno – informacyjnej.

Wydatki w projekcie ogółem: 245 476,00 zł

Wnioskowana kwota grantu: 196 380,00 zł

Wkład własny Gminy: 49 096,00 zł