Nowe możliwości biznesowe

Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych, instytucja otoczenia biznesu powołana i kontrolowana przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, oferuje przedsiębiorcom nowy instrument wsparcia – poręczenie zapłaty wadium.

Poręczenie zapłaty wadium

Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych, instytucja otoczenia biznesu powołana i kontrolowana przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, oferuje przedsiębiorcom nowy instrument wsparcia – poręczenie zapłaty wadium. To kolejne ułatwienie w prowadzeniu biznesu dla małych i średnich firm naszego regionu.

– Nowa oferta funduszu trafia w potrzeby niewielkich przedsiębiorstw, dla których konieczność zamrożenia gotówki na dłuższy czas lub sięgnięcie po podobne gwarancje na zasadzie komercyjnej jest trudna lub wręcz niemożliwa, otwierając przed nimi szersze możliwości biznesowe. Powinna się cieszyć dużym zainteresowaniem. Myślimy o miejscach pracy także wtedy, gdy chodzi i samozatrudnienie – podkreśla marszałek Piotr Całbecki, który  w ostatnich dniach  października spotkał się z kierownictwem K-PFPK.

Wadium, czyli zastaw finansowy będący zabezpieczeniem dotrzymania warunków umowy, to częste rozwiązanie stosowane przez organizatorów przetargów. Niestety, ponieważ przetargi trwają czasem bardzo długo (nawet kilkanaście miesięcy), a pieniądze zwracane są dopiero po ich zakończeniu, mechanizm ten eliminuje z udziału w postępowaniach wielu przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wyjściem mogą być gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe, ale te uzyskiwanie na warunkach komercyjnych także bywają trudną do sforsowania barierą.

Nowa usługa K-PFPK obejmuje całość wymaganego wadium, jedynym limitem jest wartość, która w ramach pakietu dla jednego przedsiębiorstwa wynosi pół miliona złotych, z możliwością dwukrotnego w ciągu roku zaangażowania tej sumy. Tryb przyznawania jest szybki i prosty – po złożeniu wniosku (wkrótce także przez internet) specjaliści funduszu dokonują oceny finansowej, a potem przyznają limit poręczenia (linię poręczeniową), w ramach której można przystąpić do dowolnej liczby postępowań przetargowych.

K-PFPK, który w ubiegłym roku obchodził dziesięciolecie działalności, został stworzony jako instytucja otoczenia biznesu wspierająca mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa poprzez udzielanie poręczeń kredytów bankowych tym z nich, które nie posiadają wystarczających zabezpieczeń, w tym startujących na rynku. W ostatnim czasie uruchomił kilka nowych instrumentów wsparcia – w ubiegłym roku poręczenie transakcji leasingowych, a w tym poręczeń wadium, początkowo do 80 procent wartości, a obecnie w całości.

(wind)