Nowe oblicze Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzoziu!

 
Wójt Gminy Pani Danuta Kędziorska-Cieszyńska podziękowała za zaangażowanie w prace adaptacyjne Pani Dyrektor Ewelinie Motylińskiej oraz Pani Marii Florkiewicz – Przewodniczącej Rady Gminy za podzielenie się swoim talentem i społeczne wykonanie prac artystycznych w budynku biblioteki.