Nowe wysokości składek na ubezpieczenia społeczne w 2023 roku

zus02 700

Od nowego roku wyższa będzie kwota minimalnego wynagrodzenia i prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2023 roku. Zmienią się w związku z tym wysokości składek na ubezpieczenia społeczne obliczane przez przedsiębiorców. Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od nowych podstaw należy opłacić za styczeń 2023 roku w lutym 2023 roku oraz analogicznie za kolejne miesiące. 

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i korzystają z preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe od rozpoczęcia działalności, opłacają  składki od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

  • ​​​​​​​Od 1 stycznia 2023 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie 3490 zł, a zatem podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za miesiące styczeń – czerwiec 2023 roku nie może być niższa niż 1047 zł (30% x 3490 zł).
  • Od 1 lipca 2023 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie 3600 zł, a zatem podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za miesiące lipiec – grudzień 2023 roku nie może być niższa niż 1080 zł (30% x 3600 zł).

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, które opłacają składki od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, będą je naliczać w 2023 roku od 4161 zł. Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2023 roku wynosić bowiem będzie 6935 zł.

Więcej o wysokości składek na ubezpieczenia społeczne w 2023 r.