O Szkółce Wędkarskiej “Linek” w Wielkim Leźnie

Uczniowie ze Szkółki Wędkarskiej ze Szkoły Podstawowej w Wielkim Leżnie poszerzają swoją edukację z zakresu rybołówstwa i wędkarstwa w sposób bezpośredni, poprzez kontakt z pracą ludzi, związanych z tą gałęzią gospodarki.

Jak się edukujemy?

Uczniowie ze Szkółki Wędkarskiej  ze Szkoły Podstawowej w Wielkim Leżnie poszerzają swoją edukację z zakresu rybołówstwa i wędkarstwa w sposób   bezpośredni,  poprzez kontakt z pracą ludzi,  związanych  z tą gałęzią  gospodarki.

W  ramach projektu “Restytucja jesiotra ostronosego”  uczniowie zwiedzali  Zakład Gospodarki  Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy. Ichtiolog  Arkadiusz Mierzejewski przedstawił dzieciom krótki film opowiadający historię całkowitego wyginięcia jesiotra ostronos ego oraz pozyskiwanie ikry z Ameryki  Północnej i rozmnażanie tego gatunku  w Gospodarstwie. Uczniowie z ogromną uwagą słuchali prelekcji, po której poszli zwiedzać baseny z młodym  narybkiem oraz z dorosłymi  okazami, które mogły obserwować w wizjerach zamontowanych w basenach.

Wielką atrakcją  okazało się zwiedzanie “Ośrodka Tradycji Rybactwa i Wędkarstwa”.  Młodzi wędkarze byli pierwszymi zwiedzającymi obiekt. Zgromadzone eksponaty w ciekawy sposób przedstawiał Krzysztof Kamiński. Szczególną uwagę uczniów zwróciło  ogromne zdjęcie rybaków rzucających sieci i sposób ich rozkładania oraz przypony w oryginalnym opakowaniu z  lat 1920-30.

– Nasza Szkółka roztoczyła opieką jeziora  Wielkie  i Małe Leźno. Wiosną  tego roku  sprzątaliśmy  nieczystości  wokół jezior, gdzie próbowaliśmy także naszych sił w łowieniu próbując nowy sprzęt zakupiony przez PZW w Brodnicy oraz sponsorowany przez Witolda Hołubka – mówi Elżbieta Zabłocka, nauczycielka SP w Wielkim Leźnie.

Korzystając z zaproszenia p. Pawła Wiśniewskiego, opiekuna Szkółki w Nowym Mieście Lubawskim uczniowie mieli okazję uczestniczyć w pikniku wędkarskim z grilem i kiełbaskami w  Nielbarku. Jest to bardzo urokliwe miejsce  z dogodnym dostępem do łowienia zwłaszcza dla początkujących.

Kształtowanie koleżeństwa, życzliwość i wrażliwość na piękno przyrody oraz ekologiczne myślenie jest wartością nadrzędną.

– Chciałabym aby młodzi adepci szkółki wędkarskiej charakteryzowali się niekonsumpcyjnym stosunkiem  do wędkarstwa, aby kojarzyło im się  z odpoczynkiem i relaksem wśród przyrody  a możliwość zapewnienia niezapomnianych wrażeń dzięki wędkowaniu niech będzie  miłym dodatkiem.

Kończąc sezon “naukowo-wędkarski” odbył się  szkolny  konkurs wiedzy ekologiczno-wędkarskiej – dodaje Alicja Ziętarska – Zainteresowanie  ze strony wszystkich dzieci było ogromne, jednakże członkowie szkółki objęli prowadzenie. Nagrody w konkursie ufundowała firma Elmech-fishing z Solca Kujawskiego za co serdecznie dziękujemy.

(wind)