Oblodzenie/1

thumb oblodzenie 8988753d938d6a9c4bbef9a9f46bd9a3

Zjawisko: oblodzenie

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: wszystkie powiaty

Czas obowiązywania: od godz. 23:00 dnia 17.11.2023r. do godz. 09:00 dnia 18.11.2023r.

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -4°C do -1°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: brak

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 147.