Obowiązek złożenia oświadczeń dot. projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Granty PPGR

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie przypominamy osobom, które w związku z realizacją przez Gminę Brzozie projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia otrzymały sprzęt komputerowy oraz usługę zapewniająca dostęp do internetu o obowiązku złożenia oświadczeń do dnia 31 października 2023 r. zgodnie z procedurą kontroli posiadanego przedmiotu umowy tj. monitorowania utrzymania efektów projektu.

Oświadczenia należy dostarczać do siedziby Urzędu Gminy Brzozie, Brzozie 50, 87-313 Brzozie, pok. nr 8.

granty ppgr