Oddanie do użytku wyremontowanych świetlic w miejscowościach: Brzozie, Zembrze i Janówek

W ramach funduszy unijnych “Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie ” rozbudowano i wyremontowano świetlice wiejskie.

W ramach funduszy unijnych “Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie <Odnowa i rozwój wsi>” rozbudowano i wyremontowano świetlice wiejskie. W roku 2009 oddano do użytku wyremontowane świetlice w miejscowościach Brzozie i Zembrze. Całkowity koszt zadania wynosił 618.039,22 zł. W tym udział PROW – 396.953,25 zł. W bieżącym roku oddano do użytkowania świetlicę wiejską w Janówku.

Całkowity koszt zadania wynosił 236.379,34 zł. w tym udział PROW – 145.315,17 zł.